Postanowiłeś zmienić klasę podatkową na korzystniejszą ? Urząd nie nadał Ci Steuerliche Identifikationsnummer? Masz problem z pozyskanie karty podatkowej od pracodawcy? Pomożemy Ci w tym!

 

Rozpoczynając pracę w Niemczech jesteśmy zobligowani do zarejestrowania się w urzędzie skarbowym w celu wyrobienia numeru podatkowego. Wtedy również podajemy w różnych urzędach wiele swoich danych, jak adres zamieszkania, dane swojego współmałżonka, dzieci. Podczas składania deklaracji podatkowej przekazujemy do urzędu niemieckiego numer konta bankowego w celu otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Jednakże gdy zmieniamy adres zamieszkania, numer rachunku bankowego bądź inne istotne dane, które są ważne dla urzędu niemieckiego, to nie zawsze się nad tym zastanawiamy.

 

Wnioskowanie o zmianę klasy podatkowej:

W Niemczech jest 6 klas podatkowych;

  1. Steuerklasse 1: osoby stanu wolnego, bezdzietne
  2. Steuerklasse 2: osoby stanu wolnego, wychowujące dzieci
  3. Steuerklassen 3 do 5: małżonkowie w zależności od wysokości zarobków
  4. Steuerklasse 6: osoby posiadające kilka stosunków pracy

Jeżeli jesteś obecnie na źle dopasowanej klasie podatkowej, pomożemy Ci ją zmienić.

Dokumenty potrzebne do zmiany klasy podatkowej:

  • międzynarodowy akt małżeństwa;
  • kopia dokumentu nadania steuerliche identifikationsnummer osoby pracującej w Niemczech oraz współmałżonka, jeżeli został nadany.

 

Wnioskowanie o nadanie numeru Steuer-ID

Na terenie Niemiec obowiązuje specjalny numer identyfikacji podatkowej i jest on odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. Numer ten jest nadawany jednorazowo i jest stały.

 

Pozyskanie karty podatkowej

Pracodawca ma obowiązek przekazać dane do niemieckiego urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku. Z uwagi na to, że pracodawcy nie zawsze przekazują karty podatkowe swoim pracownikom, bądź ulegają zagubieniu, pomożemy Ci ją uzyskać.

 

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany klasy podatkowej, nadania numeru Steuer-ID, zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot podatku lub innych świadczeń na konto widniejące w systemie urzędu.

 

Procedura "Krok po kroku"

 
  1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Pobierz dokumenty" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do starania się o usługi dodatkowe z Niemiec, jak zmiana klasy podatkowej, wnioskowanie o nadanie numeru Steuer-ID, odzyskanie karty podatkowej. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

  1. Od sporządzenia druków do zmiany danych w systemie.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do jej realizacji. Osobiście wysyłamy odpowiednie druki do urzędu w Niemczech i kontaktujemy się telefonicznie w celu zmiany klasy podatkowej czy nadania numeru Steuer-ID w systemie urzędu niemieckiego.

 

 

Skorzystaj z naszych usług!