Zależy Ci na szybkim zwrocie podatku ze Szwecji?

 

Zastanawiasz się jak poradzić sobie z kartą podatkową, którą uzyskałeś pracując za granicą? Skontaktuj się z nami! Jesteśmy firmą, zajmującą się rozliczaniem podatków z zagranicy od 2006 roku! W swojej pracy zawsze kierujemy się rzetelnością oraz dbałością o Klienta. Zaufaj nam, a przekonasz się, że warto...Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody na terenie Szwecji, mają obowiązek rozliczenia się z tamtejszym urzedem skarbowym. Dotyczy to również polskich pracowników, którzy podejmowali legalne zatrudnienie u szwedzkiego pracodawcy lub byli oddelegowani przez polskiego pracodawcę do pracy na terenie Szwecji.


Rozliczenie podatku jest obowiązkowe. Termin rozliczenia przypada zawsze z początkiem maja. Dokładna data złożenia zeznania podatkowego widnieje na pierwszej stronie deklaracji podatkowej.


Podatnik zwolniony jest ze złożenia deklaracji podatkowej w sytuacji, gdy pracodawca zapłacił podatek dochodowy w wysokości 25% zwany SINK do urzędu skarbowego, czyli wówczas, gdy okres zatrudnienia w Szwecji był nie dłuższy niż 183 dni.


Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

  • roczne rozliczenie ze szwedzkiego urzędu skarbowego - Indkomstdekalaration 1;
  • karta podatkowa - dokument wydawany przez pracodawcę : KU10, KU13 lub KU14, w zależności, czy ją pracodawca wystawił.

 Rezydencja podatkowa

Zgodnie ze szwedzkimi przepisami podatkowymi za rezydenta podatkowego w Szwecji uważa się osobę, która ma tam swoje miejsce zamieszkania ( stałego pobytu ) i nieprzerwanie przebywa na terytorium tego kraju przez czas dłuższy niż sześć miesięcy. Przesłanką uznania za szwedzkiego rezydenta podatkowego jest również posiadanie istotnych powiązań ze Szwecją. Nie dotyczy ona jednak osób zagranicznych, które nie były wcześniej szwedzkimi rezydentami. W przypadku opuszczenia Szwecji przez osoby posiadające obywatelstwo szwedzkie lub zamieszkujące w tym kraju przez co najmniej dziesięć lat, uznaje się, że rezydencja szwedzka zostaje zachowana przez okres pięciu lat od opuszczenia kraju.

 

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu ze szwedzkim urzędem skarbowym?

Odliczenie z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Odpis przysługuje podatnikowi, który pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na terenie Szwecji. Dodatkowo można z tego tytułu odliczyć rzeczywiste koszty podróży pomiędzy Polską a Szwecją:

  • wyżywienie - można odliczyć przez pierwszy miesiąc pracy lub wyższą ilość diet, jeżeli podatnik był pracownikiem oddelegowanym;
  • zakwaterowanie - opłaty udokumentowane lub potwierdzone na paskach wypłat przez pracodawcę;
  • podróże pomiędzy Polską a Szwecją - koszty udokumentowane, np. faktury za przejazdy.

Dojazd do pracy i z powrotem – podatnik ma prawo do ulgi podatkowej z tytułu kosztów dojazdu z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy na terenie Szwecji. Ulga ta przysługuje w momencie, kiedy nie możemy skorzystać z transportu publicznego.

Odliczenie kosztów płaconych na ubezpieczenia w innym kraju niż Szwecja. Należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość składek na ubezpieczenie oraz formularz A1.

Koszty kształcenia. Odpis kosztów z tytułu kształcenia jest możliwy pod warunkiem, że kształcenie jest niezbędne do zachowania obecnej pracy. Odpis nie przysługuje, jeżeli kształcenie jest prowadzone w celu poszukiwania nowej pracy.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot podatku na konto widniejące w systemie urzędu.

Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku "Krok po kroku"


1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Pobierz dokumenty" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego. Osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu skarbowego w Szwecji. Urząd szwedzki wydaje decyzję pomiędzy czerwcem a grudniem danego roku. Decyzja podatkowa przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie rozliczenia deklaracji przez Szwedzki Urząd Skarbowy mogą przychodzić do Klienta pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną, wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji.

3. Zwrot/ Dopłata podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd wysyła zwrot bezpośrednio na konto podatnika. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie dwunastu miesiący od daty jej wystawienia.
 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług naszego biura podatkowego, procedura zwrotu staje się o wiele prostsza.


Skorzystaj z naszych usług!